RTIS

Sản phẩm RTIS
Tổng quan hệ thống

ĐĂNG KÝ

Yêu cầu về điều trị và hệ thống điều trị y tế về thông tin bệnh nhân được đăng ký trong ACK RTIS. Cũng có thể tạo thông tin cơ bản cho bệnh nhân

TƯ VẤN

Thiếp lập gói, phác thảo lộ trình, v.v cần thiết cho việc điều trị và trao đổi với bệnh nhân.

MÔ PHỎNG

Chuẩn bị bị điều trị xạ trị đang được tiến hàng. Thiết lập tư thế thích hợp tùy theo khu vực điều trị và nhập và lưu thông tin Mô phòng vào ACK RTIS để điều trị chuẩn xác

LẬP KẾ HOẠCH

Dựa vào video như CT, v.v từ giai đoạn Mô phỏng, phác thảo lộ trình điều trị và thông số thiết lập đơn thông qua ACK RTIS và lưu trữ Dữ liệu RTP qua RTP Data (RT, HT, BT) Interface Technology.

ĐIỀU TRỊ

Xạ trị phụ thuộc vào tiến triển của bệnh nhân như sự tiến triển của bệnh và thường lập lại năm lần một tuần trong từ năm đến tám tuần. Mọi lịch trình điều trị của bệnh nhân và kết quả thực hiện đều được quản lý bởi ACK RTIS và bạn có thể kiểm tra tình trạng điều trị vào bất cứ lúc nào.
Ưu điểm của hệ thống
Tốc độ Xử lý Chương trình
3 đến 5 lần nhanh hơn RTIS truyền thống
Người dùng tự cài đặt chương trình
Cho phép cài đặt màn hình chương trình, kích thước màn hình và thông tin USER tùy ý người dùng
Giao diện công cụ
RTIS hiện tại chỉ cung cấp giao diện thông tin chùm hạn chế, trong khi ACK RTIS cung cấp giao diện tất cả mọi thông tin do thiết bị tạo ra
Sự phối hợp của thành viên chuyên môn trong khoa ung thư xạ trị
Sự phối hợp của từng thành viên chuyên môn cho từng phần, tập trung vào trưởng nhóm chuyên sâu về khoa ung thư xạ trị.
Cung cấp chức năng đăng nhập sửa chữa
Cung cấp chức năng đăng nhập sửa chữa thiết bị khoa ung thư xạ trị
Dịch vụ bảo trì 24 giờ
Giảm thiểu sự bất tiện với dịch vụ bảo trì dự phòng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm
Cung cấp bảo mật riêng biệt cho từng người dùng
Đề xuất phạm vi sử dụng ACK RTIS cho mỗi quyền người dùng
Chỉnh sửa và xóa dữa liệu được đề xuất sửa đổi và xóa theo quyền cụ thể
Giám sát Chất lượng Công cụ
Cung cấp Danh sách kiểm tra chất lượng Công cụ hàng ngày, hàng tháng và cho phép sử dụng nhiều định dạng QC khác nhau
Hiệu ứng triển vọng
  • Cải thiện môi trường làm việc và điều trị thông qua việc quản lý hệ thống hiệu quả
  • Tăng hiệu quả công việc với việc tra cứu dữ liệu nhanh chóng và chính xác
  • Điều trị chính xác thông qua giao diện với dụng cụ xạ trị
  • Giảm nhân lực và thời gian với thông tin diều trị tối ưu
  • Đề xuất phạm vi sử dụng ACKRTIS cho mỗi quyền người dùng, việc sửa đổi và xóa dữ liệu được đề xuất tùy theo từng quyền cụ thể.
  • Cung cấp màn hình chương trình, kích thước màn hình, chức năng cài đặt thông tin USER theo nhu cầu của mỗi người dùng.
  • Sự phối hợp của từng thành viên chuyên môn cho từng phần, tập trung vào trưởng nhóm chuyên sâu về khoa ung thư xạ trị.