RIS Y học Hạt nhân

Sản phẩm RIS Y học Hạt nhân
RIS : MEDI@CK™ – Hệ thống Thông tin Y học Hạt nhân
RIS liên quan đến một hình thức thiết lập quản lý xét nghiệm mẫu của khoa y học hạt nhân vào một môi trường điện toán tự động. Với sự ra đời của RIS, đây là một giải pháp có thể được sử dụng tiện lợi, nhanh chóng và chính xác để quản lý mẫu phẩm, quản lý mẫu phân tách, kết hợp với hệ thống máy tính kết quả kiểm tra của thiết bị và Kiểm soát Chất lượng
*RIS : Hệ thống Thông tin
Tổng quan hệ thống

Tiếp nhận mẫu

 • Một hệ thống lưu trữ các mẫu y học hạt nhân theo số công việc và tạo mã vạch phân tách riêng

Quản lý kết quả bằng WL

 • Một hệ thống có thể kiểm soát kết quả bằng cách tạo ra danh sách với số lượng công việc tạo ra
Ưu điểm của hệ thống
 • Cung cấp chế độ quản trị mạnh để người dùng tự vận hành
 • Hệ thống Phân chia Nhãn mác Tự động: Chức năng tự động xuất nhãn khi tiếp nhận mẫu
 • Quản lý có hệ thống thông tin kiểm tra và tính toán đa dạng số liệu thống kê và báo cáo
 • RIS + ACK@IF: Quản lý việc tái kiểm tra và giảm thuốc thử
 • Có thể liên kết việc thu thập máu tích hợp với Hệ thống Thông tin Phòng thí nghiệm (LIS)
 • Tạo WorkList để quản lý kết quả theo số công việc trong suốt quá trình đó
 • Giảm thiểu việc quản lý mã vạch không cần thiết bằng cách xuất mã vạch phân tách trong quá trình tiếp nhận
 • Hệ thống quản lý kết quả cho từng hạng mục kiểm tra có thể kiểm tra loại kết quả mong muốn
 • Giảm thiểu việc thiếu sót bằng việc quản lý số lượng công việc
Hiệu ứng triển vọng
 • Tăng tốc độ và hiệu quả công việc
 • Cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho bệnh nhân bằng cách giảm thời gian chờ nhận kết quả xét nghiệm (TAT)
 • Hệ thống xác minh kết quả đa tầng bảo đảm và củng cố tính chính xác của kết quả kiểm tra, v.v
 • Tham khảo Hiệu quả Kỳ vọng của Hệ thống LIS
 • Ngăn ngừa thiếu sót mẫu phẩm bệnh nhân và thiếu sót trong công việc