Giải phẫu bệnh học PIS

Sản phẩm Giải phẫu bệnh học PIS
Tổng quan hệ thống
 • Bên cạnh việc tiếp nhận tuần tự, sau khi nhận được Yêu cầu số giải phẫu bệnh học còn thiếu trong chi tiết mẫu phẩm và danh sách tình trạng mẫu phẩm cho việc kê toa, có thể nhận được số giải phẫu bệnh học tương ứng, do đó việc tiếp nhận bệnh lý được thực hiện mà không có sai sót. Đồng thời, khi nhập kết quả xác minh bệnh lý khi đăng ký với chức năng phân loại, việc nhập lập đi lập lại sẽ được giảm đi bằng cách nhập các ví dụ cho đến mức tối đa
 • Kết hợp với OCS, việc nhận và hủy đơn thuốc và thông tin xuất do OCS tạo ra là hoàn toàn khả dĩ mọi lúc mọi nơi bằng cách phá vỡ khối và dương bản thủ công (cần thêm thiết bị khác)
Ưu điểm của hệ thống
 • Với giao diện với thiết bị (dương bản và hộp đựng phim), khiến việc tạo nhãn nhanh và chính xác hơn
 • Quản lý thời gian hoàn thành của dương bản theo số bệnh lý, khối và dương bản, cho phép tra cứu chi tiết hơn về TAT (Thời gian phản hồi)
 • Số bệnh lý có thể được phân tách tùy ý người dùng (phân tách theo phụ khoa / bệnh khác/ chọc hút bằng kim nhỏ)
 • Cung cấp hệ thống quản lý mã kết quả theo Quy tắc Base
 • Có thể quản lý các chi tiết của việc kiểm soát chất lượng thông qua việc điện toán hóa Hộp đựng phim (Khối) và dương bản
 • Tự động chuyển đổi việc kích hoạt đơn thuốc theo số lượng mẫu phẩm nhận được tại thời điểm nhận được tại khu vực trữ đông
 • Hiển thị và xuất chức năng mã vạch bệnh lý cho bệnh nhân Pathway
Hiệu ứng triển vọng
 • Một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm mẫu phẩm cần thiết trong việc nghiên cứu và quản lý mẫu phẩm CASE
 • Khi mượn từ dương bản gốc, dương bản có thể được vi tính hóa để giảm thiểu các sai sót
 • Có thể giảm việc xuất thủ công bằng việc vi tính hóa Hộp đựng phim (khối) và dương bản
 • Thiết lập một hệ thống quản lý chặt chẽ cho mẫu phẩm khối và dương bản
 • Có khả năng giảm thiểu gánh nặng chất lắng động khi mà chất lắng đọng ban đầu có thể dược kiểm soát với đơn thuốc
  (chỉ khả thi khi thiết lập giao diện với OCS)
 • Sẵn sàng cho việc kiểm định bệnh viện bằng cách cung cấp các tác vụ chuyên biệt ví dụ như hệ thống kiểm tra cơ bản, quản lý TAT và kiểm soát chất lượng của khoa giải phẫu bệnh
 • Vận hành tích hợp mà không cần thay đổi tổng thể cấu trúc hệ thống OCS và đảm bảo tính an toàn của hệ thống
 • Cải thiện dộ tin cậy của kết quả xét nghiệm bằng cách giảm thiểu các công việc thủ công và lập đi lập lại bằng giao diện công cụ kiểm tra