LIS Kiểm tra Chẩn đoán

Sản phẩm LIS Kiểm tra Chẩn đoán
Tổng quan hệ thống

Hệ thống LIS

 • Hệ thống quản lý hiến máu
Ưu điểm của hệ thống

HỆ THỐNG NONSTOP(MEDI@CKTM LIS + ACK@IF + HỆ THỐNG BARCODE)

 • Đơn giản hóa doanh nghiệp
 • Tạo kết quả nhanh chóng và chính xác – Giảm Thời gian phản hồi (TAT) đáng kể
 • Giảm đáng kể mọi loại lỗi do việc viết tay

Giải pháp LIS được triển khai với kinh nghiệm rộng khắp trên trang web của khách hàng

 • MEDI@CK™ Series – Tham chiếu chuyên nghiệp nhất về LIS tại Hàn Quốc
 • Đồng bộ hóa và thiết lập Hệ thống TLA (Tự động hóa Phòng thí nghiệm Toàn diện)
 • Kết nối với Hệ thống Nhãn mác Tự động
 • Cung cấp GUI (Giao diện đồ họa người dùng) trực quan

Thông qua việc quản lý, số liệu và báo cáo tính toán thông tin kiểm tra đa dạng

 • Cung cấp dữ liệu phân tích hoạt động của phòng thí nghiệp với số liệu thống kê định kê
 • Có thể đảm bảo việc tìm kiếm trong các điều kiện, luận cương, và dữ liệu quản lý đa dạng
 • Hỗ trợ dữ liệu cơ bản và dữ liệu TQM của hướng dẫn vận hành phòng thí nghiệm như TAT và số lượng ca

LIS chuyên dụng dễ dàng đạt mọi loại chứng chỉ - Chương trình QC (ACK@QC)

 • Thành phần cơ bản của việc đạt được chứng nhận của tất cả các loại QC như KSCP (Hiệp hội Bệnh học Lâm sàng Hàn Quốc) hay CAP (Hiệp hội Bệnh lý Hoa Kỳ), v.v
 • Một hệ thống xác minh toàn diện có thể được triển khai bằng cách tạo cơ sở để đạt được hệ thống chứng chỉ phòng thí nghiệp chuẩn

Tính linh hoạt đã được chứng minh trên các trang web, bao gồm bệnh viện đại học

 • Đảm bảo sự tích hợp liền mạch của hệ thống hiện tại và tương lai
 • Cung cấp những hướng dẫn cho tiêu chuẩn thông tin bệnh viện

Độ tin cậy và Khả năng mở rộng

 • Nâng cấp dễ dàng bằng cách mua mô-đun bổ trợ
 • Phương thức Phục hồi Thảm họa Đáng tin cậy

Giao diện người dùng trực quan đem lại sự hài hòa tự nhiên giữa các tác vụ và CNTT

Giải pháp LIS chuyên nghiệp bao gồm tất cả các tác vụ cần thiết cho Kiểm tra Chẩn đoán từ đơn thuốc dự phòng đến kiểm soát chất lượng

Hiệu ứng triển vọng

Xử lý tác vụ nhanh chóng (tiêu chuẩn hóa công việc, giảm thiểu lưu lượng công việc)

 • Tạo môi trường hạ tầng cho dịch vụ y tế chất lượng cao và hướng đến bệnh nhân  Tăng số lần kiểm tra tương đương với việc gia tăng số lượng bệnh nhân trong điều trị y tế
 • TQM và cải tiến doanh nghiệp làm tăng việc sự dụng các thiết bị kiểm tra đắt tiền
 • Giảm thiểu giờ làm việc cùng với việc thiết kế lại quy trình làm việc
 • Quản lý Lịch sử Hệ thống về Thông tin Kiểm tra  Ngăn ngừa việc thiếu sót phí y tế
 • Cung cấp kết quả kiểm tra chẩn đoán và thông tin  Khoa điều trị tạo ra và tăng thêm đơn thuốc
 • Thiết lập cơ sở cho công tác ngoại thẩm định (Dịch vụ đánh giá của các tổ chức y tế, thẩm định các phòng xét nghiệm đạt chuẩn, v.v)

Thiết lập ngày của hệ thống xử lý kiểm tra

 • Vận hành ngày của hệ thống xử lý kiểm tra và mở rộng ngày của hạng mục kiểm tra
 • Giảm TAT đáng kể
 • Nhiều cấp độ của hệ thống xác mình kết quả tự động đảm bảo tính chính xác và ổn định của kết quả xét nghiệm
 • Cung cấp kết quả kiểm tra theo yêu cầu và Lịch sử đa dạng