Giao diện Công cụ

Sản phẩm Giao diện Công cụ
Tổng quan hệ thống
Sau khi trích xuất thông tin đơn thuốc của các khoa liên quan từ hệ thống bệnh viện (OCS/HIS/EMR, v.v) thông qua Chương trình Giao diện Công cụ, Thông tin Bệnh nhân và chi tiết đơn theo thiết bị sẽ được chuyển sang kiểm tra và kết quả sau khi hoàn thành sẽ tự động được gửi về hệ thống bệnh viện thông qua chương trình giao diện công cụ.
 • Màn hình nhận và xuất thông tin kết quả từ các công cụ, truy vấn theo kết quả, và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cục bộ.
 • Chức năng cài đặt tác vụ kiểm tra cho phép bạn cài đặt vị trí thập phân cho từng kiểm tra và đơn vị giá trị cho đánh giá dựa trên cài đặt AMR.
 • Bạn cũng có thể thiết lập cài đặt trường và thời gian xóa dữ liệu cục bộ.

Hệ thống Giao diện Công cụ

Ưu điểm của hệ thống
 • Giải pháp tối ưu dựa trên Điện toán người dùng cuối được cung cấp bằng cách cân nhắc những đặc điểm (công cụ phát triển, OS và DB) của từng bệnh viện
 • Thực thi Giao diện Hai chiều theo thời gian thực bằng Truy vấn máy chủ
 • Lặp lại thông qua Giao diện
 • Quản lý bất thường (Delta/Panic): Kiểm tra và xuất những bất thường
 • Cung cấp số liệu thống kê bằng việc ghi nhận kết quả kiểm tra và hạng mục kiểm tra
 • Chức năng chỉnh sửa kết quả kiểm tra và ứng dụng công thức tính toán tự động
 • Giao diện chỉ báo cung cấp bởi thiết bị kiểm tra
 • Chức năng Lưu trữ DB Cục bộ do Người dùng quy dịnh
 • Cung cấp chương trình kiểm soát chất lượng (ứng dụng Quy tắc Westgard) và giao diện tự động QC DATA (Tùy chọn)
Hiệu ứng triển vọng
 • Tăng tốc độ và hiệu quả công việc
 • Cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho bệnh nhân bằng cách giảm thời gian chờ nhận kết quả xét nghiệm (TAT)
 • Bảo mật và củng cố tính chính xác của kết quả kiểm tra với hệ thống xác minh kết quả đa tầng
 • Tạo được hiệu ứng giảm thuốc thử bằng cách thêm hạng mục kiểm tra và ngăn ngừa thiếu sót có thể gây ra bởi chữ viết tay
 • Tối đa việc sử dụng thiết bị