EMR Interface

Sản phẩm EMR Interface
Tổng quan hệ thống

EMR INTERFACE là gì?

 1. EMR INTERFACE phân tích kết quả xét nghiệm của nhiều thiết bị để kiểm tra bệnh nhân trong khoa điều trị y tế, và chuyển chúng sang Hệ thống EMR.
 2. Kết quả của thiết bị kiểm tra trong khoa điều trị y tế được chuyển sang dạnh hình ảnh và chuyển tới Hệ thống EMR. Do đó, EMR Interface sẽ tối đa hóa được hiệu quả công việc.
 3. Nó nhập giá trị kết quả sang hệ thống quản lý giá trị số

Thiết bị giám sát EMR INTERFACE cho nhóm bệnh nhân (LOẠI A)

Kiểm tra việc đồng bộ hóa

Giám sát hệ thống theo dõi bệnh nhân

Ưu điểm của hệ thống

Chia sẻ thông tin xét nghiệm

 • Có khả năng soạn kết quả văn bản với giá trị kết quả trong thời gian thực
 • Giảm thời gian điều trị y tế vì cung cấp kết quả xét nghiệm cho phòng khám trong thời gian thực

Tổng hợp hình ảnh

 • Có khả năng đưa ra kết quả hình ảnh và tổng hợp với giá trị kết quả
 • Cải thiện năng suất với việc tự động hóa hệ thống thủ công OCR

Hiển thị hình ảnh chuỗi hình ảnh kết quả thiết bị

 • Có thể hiển thị kết quả xét nghiệm của thiết bị đã hỗ trợ truyền thông tin theo thứ tự
 • Cải thiện năng suất với việc tự động hóa hệ thống thủ công giá trị kết quả

Đồng bộ hóa với giá trị số của trung tâm kiểm tra y tế

 • Tự động đồng bộ hóa với kết quả xét nghiệp bằng cách truyền thông tin qua máy chủ quản lý EKG
 • Cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh chóng thông qua việc đồng bộ hóa tự động với kết quả EK cùng với toa thuốc

Quản lý nguồn lực hiệu quả

 • Có thể giao diện EMR với cơ sở dữ liệu tùy thuộc vào thời gian mà không cần thiết lập cơ sở dữ liệu bổ sung
 • Có thể triển khai nguồn máy chủ hiệu quả với quyền truy cập vào dữ liệu web từ máy tính trong phòng thí nghiệm
Hiệu ứng triển vọng

Phía người dùng Thiết bị EMR

 • Năng suất được tăng gấp đôi với việc giải quyết kinh doanh nhanh chóng và chính xác
 • Cắt giảm chi phí với giấy hiển thị hình ảnh kết quả EMR
 • Độ chính xác với kết quả tự động nhập vào hệ thống quản lý giá trị số

Phía người dùng là khoa điều trị y tế

 • Năng suất điều trị y tế tăng lên do EMR Interface nhanh chóng và chính xác
 • Tối đa hóa kiến thức thông tin của kết quả thiết bị EMR của khoa điều trị y tế