Ngân hàng máu BBMS

Sản phẩm Ngân hàng máu BBMS
Tổng quan hệ thống

Quản lý hiến máu t

 • Hệ thống quản lý hiến máu

Quản lý lưu trữ và cấp phát

 • Quản lý lưu trữ trong ngân hàng máu cho việc hiến máu và quản lý cấp phát cho việc kê toa truyền máu

Quản lý đăng ký phản ứng chéo và nhóm máu

 • Quản lý kết quả và hệ thống đầu vào cho việc kiểm tra liên quan đến ngân hàng máu và cho việc sao chép truyền máu

Quản lý lưu trữ/cấp phát và tiêu hủy

 • Quản lý lịch sử và số liệu thống kê của việc lưu trữ/cấp phát và tiêu hủy máu
Ưu điểm của hệ thống
 • Đơn giản hóa và minh bạch việc lưu trữ/cấp phát máu bằng Hệ thống Mã vạch
 • Tùy theo đặc tính kinh doanh, hệ thống với những khu vực kiểm tra riêng cho truyền máu/ hiến máu/ ngân hàng máu
 • Hệ thống quản lý kiểm kê kho máu theo thời gian thực
 • Cung cấp số liệu và thông tin đa dạng
 • Có khả năng áp dụng Hệ thống “Xét nghiệm Kép”, một mục quan trọng của ngoại xác thực
 • Đơn giản hóa việc quản lý tình trạng máu thông qua việc quản lý lịch sử máu được định pha
 • Quản lý rủi ro thống kê của máu tùy chỉnh theo quan điểm của người dùng
Hiệu ứng triển vọng
 • Quản lý toàn bộ lịch sử của máu từ khi lưu trữ đến cấp phát – phòng ngừa sai sót trong y tế
 • Có thể vận hành hệ thống quản trị cho bệnh nhân bị tác dụng phụ do máu
 • Hệ thống quản lý kiểm kê kho máu với sự ra đời của hệ thống kê đơn Prep
 • Thông qua việc quản lý kê đơn truyền máu dễ bị bỏ sót
 • (Ngân hàng Máu Hội Chữ Thập đỏ Hàn Quốc) Kết nối với BBS
 • Độ chính xác dữ liệu giữa EMR/OCS và phòng khám phường/ngoại trú