Giới thiệu

Giới thiệu Giới thiệu
Công ty Công nghệ Y tế Hàng đầu
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web ACK.

Từ khi thành lập vào năm 2000, chúng tôi đã dẫn đầu trong việc điện toán y tế bằng việc thiết lập hệ thống thông tin y tế và đã nỗ lực rất lớn để đưa ra những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất bằng việc phát triển công nghệ không ngừng và nâng cao chất lượng nhân sự.

Đặc biệt, chúng tôi tự hào về giải pháp Kiểm tra Chẩn đoán, Hệ thống Thông tin và Giao diện Công cụ Kiểm tra là những giải pháp tốt nhất theo kiến thức tích lũy của chúng tôi.

Từ năm 2004 chúng tôi đã hướng đến việc mở rộng doanh nghiệp sang EMR Interface để trở thành một trong những công ty hàng đầu trên thế giới trong giao diện thiết bị y tế. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình, dù đây là một thử thách khó khăn. Cảm ơn.

ACK Co. CEO Jaeik Ko, Seonju Cho