Chúng tôi cung cấp giải pháp giao diện cho các thiết bị y tế.


Tăng năng suất
.

tiết kiệm nhân công
& tiết kiệm thời gian

cắt giảm chi phí
& tiết kiệm không gian

Tăng hiệu suất
.

Tăng năng suất

tiết kiệm nhân công & tiết kiệm thời gian

cắt giảm chi phí & tiết kiệm không gian

Tăng hiệu suất

TỔ CHỨC HỆ THỐNG LIS

Khách hàng chính của ACK