SMART POCT

Produkty SMART POCT
Prehľad systému
  • Kontrola na mieste prostredníctvom rýchleho získania výsledkov testov a ich aplikácie na liečbu, je spoľahlivá, klinická a užitočná a ekonomicky a efektívne použiteľná pre zdravotnícke zdroje, pričom je nevyhnutné vybudovať kvalitatívnu spoľahlivosť prostredníctvom dôkladnej analýzy a kontroly kvality.
  • Riešenie ACK POCT poskytuje možnosť riadiť pripojené zariadenia POCT, vykonávať kontrolu kvality zariadení a poskytovať efektivitu práce pri zbežnom pohľade na štatistické zobrazenie čísel a frekvencií

Point of Care Testing

  • Inspection taken non-central laboratory (On-site Inspection)
Výhody systému
Očekáváné účinky

Výhody SMART POCT

  • Jednoduchá registrácia neregistrovaných pacientov
  • Neberie ohľad na štatistiku
  • Riadenie pripojeného POCT zariadenia je možné vykonať na jednej obrazovke.
  • Riadenie POCT zariadenia je možné vykonať na jednej obrazovke.