RIS Nuclear Medical

Produkty RIS Nuclear Medical
RIS : MEDI@CK™ – Nuclear Medical informačný systém
RIS sa vzťahuje na formu, ktorá vytvára riadenie testovania vzoriek oddelenia nukleárnej medicíny v automatizovanom výpočtovom prostredí. Zavedenie RIS je riešením, ktoré môže byť pohodlným, rýchlym a presným na riadenie vzoriek, rozdelené riadenie vzoriek, prepojenie s počítačovým systémom kontroly výsledkov zariadení a kontroly kvality.
* RIS: Rádiologický informačný systém
Prehľad systému

Príjem vzorky

 • Systém, ktorý zaznamenáva vzorky nukleárnej medicíny podľa pracovného čísla a generuje rozdelený pracovný čiarový kód

Riadenie výsledkov WL

 • Systém, ktorý dokáže riadiť ich výsledky vytvorením zoznamu s počtom vytvorených úloh
Výhody systému
 • Poskytuje výkonný administratívny režim pre používateľov, aby fungovali samostatne
 • Systém automatického rozdelenia štítkov: Funkcia na automatický výstup rozdeleného štítku na príjem vzorky
 • Systematické riadenie informácií o prehliadke a výpočet rôznych štatistík a správ
 • RIS + ACK @ IF: Riadenie opätovnej kontroly a redukcia činidiel
 • Integrovaný odber krvi môže byť prepojený s laboratórnym informačným systémom (LIS).
 • Vytvára WorkList pre správu výsledkov podľa čísla práce počas tohto obdobia
 • Minimalizujte zbytočné riadenie čiarových kódov výstupom rozdeleného čiarového kódu počas príjmu
 • Systém riadenia výsledkov pre každú inšpekčnú položku môže kontrolovať len požadované typy výsledkov
 • Minimalizovať chýbajúce výsledky práce s riadením pracovných čísel
Očekáváné účinky
 • Zvýšenie rýchlosti a efektivity práce
 • Poskytuje pacientom vysokokvalitné lekárske služby skrátením času odvodeného z výsledkov testov (TAT)
 • Viaceré úrovne systému overovania výsledkov zabezpečujú a zvyšujú presnosť výsledkov prehliadky atď.
 • Odkazuje na očakávanú účinnosť systému LIS
 • Zabraňuje opomenutiu vzorky pacienta a opomenutiu prác