Rozhranie prístroja

Produkty Rozhranie prístroja
Prehľad systému
Po získaní informácií o predpisoch príslušného oddelenia z nemocničného systému (OCS/HIS/EMR, atď.) cez Program rozhrania prístroja sa informácie o pacientovi a údaje o objednávke podľa zariadenia odovzdajú na kontrolu a výsledky testov po dokončení sa automaticky odošlú späť do nemocničného systému cez program rozhrania prístroja.
 • Obrazovka, ktorá prijíma a vypisuje výsledné údaje prenosu z nástrojov, zisťuje výsledok a ukladá ho do lokálnej databázy.
 • K dispozícii je funkcia nastavenia kontrolnej položky, ktorá umožňuje nastaviť desatinné miesta pre každé vyšetrenie a jednotku hodnoty pre posúdenie na základe nastavenia AMR.
 • Môžete tiež nastaviť nastavenie poľa a obdobie vymazávania lokálnych údajov.

Systém rozhrania prístrojov

Výhody systému
 • Optimálne riešenia na báze výpočtovej techniky pre koncového používateľa sú poskytované s ohľadom na charakteristiky (vývojové nástroje, OS a DB) každej nemocnice
 • Implementácia obojsmerného rozhrania v reálnom čase hostiteľským dopytom
 • Opakovanie cez rozhranie
 • Riadenie niečoho s anomáliou (Delta / Panic): Kontrola a výstup niečoho s anomáliou
 • Poskytuje štatistiku podľa registra výsledkov prehliadky a kontrolnej položky
 • Funkcia úpravy výsledku prehliadky a aplikácia automatického výpočtu vzorca
 • Vlajkové rozhranie poskytnuté kontrolným zariadením
 • Funkcia lokálneho ukladania údajov DB definovaná užívateľom
 • Poskytuje program kontroly kvality (aplikácia Westgard Rule) a automatické rozhranie QC DATA (voliteľné)
Výhody systému
 • Zvýšení rychlosti a efektivity práce
 • Poskytování pacientům vysoce kvalitní lékařskou službu zkrácením času odvozeného z výsledků testů (TAT)
 • Zabezpečení a posílení přesnosti kontrolních výsledků užitím víceúrovňového systému ověřování výsledků
 • Účinek redukčního činidla je generován přidáním kontrolních položek a zabránění opomenutí, které může být způsobeno kontrolou rukopisu
 • Maximalizace využití zařízení