EMR rozhranie

Produkty EMR rozhranie
Prehľad systému

Čo je EMR INTERFACE

 1. EMR INTERFACE analyzuje výsledky testov mnohých nástrojov na vyšetrenie pacientov na oddelení lekárskeho ošetrenia a posiela ich do EMR systému.
 2. Výsledok práce kontrolného zariadenia oddelenia lekárskej starostlivosti sa zobrazí a odošle sa do systému EMR. Rozhranie EMR tak maximalizuje efektivitu práce.
 3. Výslednú hodnotu vkladá do systému riadenia číselných hodnôt

Monitorovací prístroj EMR INTERFACE pre skupinu pacientov (TYP A)

Skontrolujte prepojenie

Systém monitorovania pacientov

Výhody systému

Zdieľa informácie o teste

 • Vytvára výsledné textové správy s výslednou hodnotou v reálnom čase
 • Zníženie času lekárskeho ošetrenia, pretože prináša výsledky testov klinike v reálnom čase

Vytváranie obrazu

 • Vytvára výstupný obraz a spája ho s výslednou hodnotou
 • Zlepšenie produktivity vďaka automatizácii ručného systému OCR

Ukazuje výsledky sériového zariadenia

 • Schopný zobrazovať výsledky testov zo zariadenia, ktoré podporuje sériovú komunikáciu
 • Zlepšenie produktivity vďaka automatizácii systému ručnej práce s výsledkami

Prepojenie s číselnou hodnotou centra lekárskych prehliadok

 • Automatické prepojenie s výsledkami testov prostredníctvom komunikácie so serverom, ktorý spravuje EKG
 • Poskytuje rýchle výsledky testov prostredníctvom automatického prepojenia výsledkov EK s obdržaným predpisom

Efektívne riadenie zdrojov

 • Schopný k EMR rozhraniu s databázou podľa obdobia bez zriadenia ďalšej databázy
 • chopný implementovať efektívny serverový zdroj s prístupom k webovej databáze z počítača v laboratóriu
Očekáváné účinky

EMR zariadenie na strane užívateľa

 • Produktivita sa zdvojnásobuje vďaka rýchlemu a presnému spravovaniu
 • Znižovanie nákladov vďaka zobrazovaniu EMR výsledných výstupných správ
 • Presnosť vďaka automatickému zadaniu výsledkov do systému riadenia číselných hodnôt

Oddelenia lekárskej starostlivosti na strane užívateľa

 • Produktivita lekárskej liečby sa zvyšuje vďaka rýchlemu a presnému rozhraniu EMR
 • Maximalizácia informačnej gramotnosti výsledkov EMR zariadenia oddelenia lekárskej starostlivosti