Poskytujeme riešenie rozhrania pre zdravotnícke prístroje

Zvýšenie produktivity

úspora pracovnej sily
a úspora času

úspora nákladov
a úspora miesta

Zvýšenie efektívnosti

Zvýšenie produktivity

úspora pracovnej sily a úspora času

úspora nákladov a úspora miesta

Zvýšenie efektívnosti

ORGANIZÁCIA SYSTÉMU LIS

Hlavní klienti ACK