SMART POCT

Produkty SMART POCT
Přehled systému
  • Kontrola na místě, rychlým získáním výsledků testů a jejich aplikací na léčbu, je spolehlivá, klinická a užitečná a ekonomicky a efektivně využitelná pro zdravotnické zdroje, přičemž je nezbytné vybudovat kvalitativní spolehlivost prostřednictvím důkladné analýzy a kontroly kvality.
  • Řešení ACK POCT poskytuje možnost řídit připojené zařízení POCT, provádět kontrolu kvality zařízení a poskytovat efektivitu práce s přehlednými statistickými zobrazeními čísel a frekvencí.

Point of Care Testing

  • Inspekce prováděná mimo ústřední laboratoř (kontrola na místě)
Výhody systému
Očekáváné účinky

Výhody SMART POCT

  • Snadná registrace neregistrovaných pacientů.
  • Nevyhledávání statistiky.
  • Správa připojeného POCT zařízení může být provedena na jedné obrazovce.
  • Správa zařízení POCT může být prováděna na jediné obrazovce.