RIS Nucleární Medicína

Produkty RIS Nucleární Medicína
RIS: MEDI@CK™ – Nukleární zdravotnický informační systém
RIS se vztahuje na formu, která zavádí řízení zkušebního vzorku oddělení nukleární medicíny do automatizovaného výpočetního prostředí. Se zavedením RIS je to poskytovatel řešení, který lze pohodlně, rychle a přesně využít pro správu vzorků, správu rozdělených vzorků, propojení s počítačovým systémem kontrolních výsledků zařízení a řízení kvality.
*RIS: Radiologický informační systém
Přehled systému

Vzorkový příjem

 • Systém, který zaznamenává vzorky nukleární medicíny podle pracovního čísla a generuje dělený pracovní čárový kód

Správa výsledků WL

 • Systém, který dokáže spravovat jejich výsledky vytvořením seznamu s počtem vytvořených pracovních míst
Výhody systému
 • Poskytujte výkonný admin režim pro uživatele, kteří budou pracovat samostatně
 • Systém automatického dělení štítků: Funkce pro automatický výstup děleného štítku na recepci vzorků
 • Systematické řízení inspekčních informací a výpočet různých statistik a zpráv
 • RIS + ACK@IF: Správa re-inspekce a redukce činidel
 • Integrovaný odběr krve může být spojen s Laboratorním informačním systémem (LIS)
 • Vytvoření WorkList pro správu výsledků podle pracovního čísla během určitého období
 • Minimalizace zbytečné správy čárového kódu výstupem děleného čárového kódu během příjmu
 • Systém řízení výsledků pro každou inspekční položku může kontrolovat pouze požadované typy výsledků
 • Minimalizace chybějících výsledků práce s řízením pracovních čísel
Očekáváné účinky
 • Zvýšení rychlosti a efektivity práce
 • Poskytnutí vysoce kvalitní lékařskou službu pacientům zkrácením času, který vyplývá z výsledků testů (TAT)
 • Víceúrovňový systém ověřování výsledků zajišťuje a posiluje přesnost výsledků inspekcí atd.
 • Viz Očekávaná účinnost systému LIS
 • Zabránění opomenutí vzorku pacientů a opomenutí práce