BBMS Krvná banka

Produkty BBMS Krvná banka
Přehled systému

Správa dárcovství krve

 • Systém správy dárcovství krve

Správa skladování a uvolňování

 • Storing management in a blood bank for blood donation and releasing management for a prescription for a blood transfusion Správa skladování v krevní bance pro dárcovství krve a správa uvolnění na předpis pro krevní transfuzi

Registrace křížové shody a správa krevních skupin

 • Správa výsledků a vstupní systém pro vyšetření související s krevní bankou a pro přepis krevní transfúze

Skladování/uvolňování a likvidace odpadu

 • Historie a vedení statistik pro ukládání/uvolňování a likvidaci krve
Výhody systému
 • Zjednodušení a transparentnost skladování a uvolňování krve pomocí systému čárových kódů
 • Dle obchodních charakteristik, systém s oddělenou transfuzí krve / dárcovství krve / oblasti kontroly krevní banky
 • Systém řízení zásob v reálném čase
 • Poskytnutí různých statistik a informací
 • Možnost aplikovat systém „dvojitého testu“, který je kritickou položkou externího ověření
 • krevního stavu jednoduchostí správy prostřednictvím fázové historie řízení krve
 • Statistiky správy rizik krve vhodné pro uživatele
Očekáváné účinky
 • Celá historie léčby krve od ukládání až po uvolnění – prevence zanedbání lékařské péče
 • Schopnost obsluhovat systém pro pacienta s vedlejším účinkem na krev
 • systém řízení zásob krve se zavedením systému Prep
 • Prostřednictvím správy předpisu krevní transfúze, která často chybí
 • (Korejská krevní banka Červeného kříže) Připojení k BBS
 • Přesnost dat mezi EMR/OCS a odděleními/ambulancemi