Poskytujeme rozhraní pro zdravotnická zařízení.

Zvýšení produktivity

úspora práce a úspora
času & Time-saving

úspora nákladů
a úspora místa

Zvýšení efektivity


Zvýšení produktivity

úspora práce a úspora času

úspora nákladů a úspora místa

Zvýšení efektivity

LIS ORGANIZACE SYSTÉMU

Hlavní klienti ACK